Realizácie

Rekonštrukcia regulačnej stanice plynu - SVB Antimón, Pavlovova 2340/1-2, Poprad (08/2017)


 

Výmena regulátora tlaku plynu - Bytový dom Novela, Suchoňova 3469/5, Poprad (10/2015)

Kontakt

Ing. Michal Makara 0908 327 088 revizia.plyn@gmail.com